Heerenveen op koers met Feanetië

Heerenveen is verrassend waterrijk maar daarmee is het (nog) geen vaarbestemming. In en rond Heerenveen liggen grachten en vaarten maar met de boot kun je niet in het centrum komen.

Met “Feanetië” – de naam verwijst met een knipoog naar de grote Italiaanse stad van het water – wordt Heerenveen wel weer bereikbaar voor waterrecreatie. Karakteristieke bruggen, toeristische passanthaven(s) en verlaagde kades zorgen ervoor dat het water in Heerenveen een sfeerbepalende rol krijgt. Want ook vanaf het water heeft Heerenveen veel te bieden. Zowel voor toeristen, ondernemers als voor eigen inwoners.

Tijd voor een ontdekkingsreis……..

Meld je aan voor onze nieuwsbrief


”Dat Heerenveen ‘n Gouden Plak’ het plan Feanetië met enthousiasme heeft omarmd, betekent  een grote stimulans voor de Werkgroep om het plan Feanetië te laten slagen!”

Waarom Feanetië?

Heerenveen is leuk, maar kan nog wel een stuk leuker worden. Het doel van Feanetië is om de beleving van het centrum te versterken met een hoofdrol voor de grachten en vaarten. Door het centrum bereikbaar te maken voor boten kan Heerenveen zich ontwikkelen tot een aantrekkelijke pleisterplaats.

Tegelijkertijd zorgen nieuw aan te leggen bruggen en verlaagde kades voor een sfeervolle inrichting van het centrum. Zo wordt Heerenveen aantrekkelijk voor de watersport, dagjesmensen én de eigen inwoners. Boten en toeristen maken het centrum levendig en gezellig, dát is het idee.

 

Zijn er veel werkzaamheden nodig voor Feanetië?

Vrijwel alle benodigde watergangen liggen er al. Een aantal ervan dateren uit het turfverleden van Heerenveen, ontstaan in 1551. Speciaal voor het vervoer van de turf werden toen de Schoterlandse Compagnonsvaart en de Heerensloot gegraven. Dit gebeurde in opdracht van de ‘heeren’ Van Dekema, Van Cuyck en Foeyts. Deze ‘heeren van ’t veen’ zorgden er voor dat de middenstand en handel zich concentreerde rond deze vaarwegen.

De turfwinning is verleden tijd, evenals een aantal fraaie historische bruggen. Een stukje van deze oorspronkelijke identiteit van Heerenveen keert terug met Feanetië: haventjes in het centrum zorgen weer voor bedrijvigheid, een mooie beweegbare brug komt in de plaats van de overkluizing in het centrum en ook andere dammen en duikers worden (deels) vervangen door beeldbepalende bruggen. Met Feanetië krijgt Heerenveen haar (G)oude(n) hart terug”.

Welke routes kent Feanetië?

De grachten en vaarten worden weer met elkaar verbonden zodat boten het centrum van Heerenveen kunnen binnen varen. Deze boten kunnen doorvaren naar een nieuwe passantenhaven bij het Abe Lenstra Stadion. Bij deze haven komen ook een aantal camperplaatsen.

Vanaf de haven kunnen sloepen, kano’s en fluisterboten een prachtige route varen door Skoatterwâld, via Museum Belvédère en door het mooie Oranjewoud. Via de Tjonger en de Engelenvaart kan men dan weer terug naar het centrum van Heerenveen.

Een tweede rondje gaat vanaf het centrum van Heerenveen via de Veenscheiding naar ‘t Nannewiid en door naar het Tjeukemeer en weer terug via de Tjonger en de Engelenvaart.

Feanetië = Heerenveen vanaf het water ontdekken

Met deze vaarmogelijkheden wordt Heerenveen aantrekkelijk(er) voor de vaarrecreant, dagjesmensen, ondernemers en natuurlijk de eigen inwoners:

Met een (huur-)sloep, kano of fluisterboot een van de leuke rondjes varen
Of varend naar het centrum met zijn winkels, restaurants, musea, zwembad, bios etc.
Een terrasje pakken of wandelen op de verlaagde kades

Stelt u het zich eens voor: bootjes in de grachten van Heerenveen, dat geeft reuring en gezelligheid. En een aantrekkelijk en sfeervol centrum geeft zowel Heerenveen als de hele regio “een boost”.

Wat levert Feanetië op?

Feanetië zorgt voor een sfeerimpuls en tegelijkertijd voor een economische stimulans. Het nieuwe ‘water beleven’ betekent een belangrijke aanjager voor bedrijvigheid in en rond Heerenveen. Zo is een verbinding tussen de waterrecreatie en pleisterplaatsen zoals musea of ieder ander vertier een must. Dit biedt kansen voor bijvoorbeeld botenverhuur. Maar ook het faciliteren van complete arrangementen (varen-fietsen-wandelen-horeca) betekent een uitdaging voor ondernemers en middenstand.

Het proces rond Feanetië tot nu toe

De Werkgroep Feanetië is inmiddels vanaf begin 2016 bezig met het Plan Feanetië. In ongeveer een jaar tijd heeft het plan de huidige vorm gekregen. De Werkgroep vindt het belangrijk een breed draagvlak te creëren voor het plan: door inwoners, ondernemers en instellingen bij het proces te betrekken, ontwikkelt Feanetië zich tot een steeds betere versie van het plan.

De Werkgroep heeft daartoe presentaties verzorgd bij de politieke partijen in de gemeente Heerenveen, de Commissie ROM van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders Heerenveen, provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, ondernemers en tal van instellingen en verenigingen. Daarnaast voert de Werkgroep overleg met It Fryske Gea, gemeente De Fryske Marren, Toeristische Alliantie Friesland en andere organisaties op het gebied van recreatie, cultuur en economie.

De Werkgroep ontvangt veel positieve reacties, maar ook opmerkingen voor verbeteringen en aanvullingen. Deze warme betrokkenheid en steun voor Feanetië zorgt ervoor dat het een plan wordt van en voor inwoners en ondernemers van de regio Heerenveen samen.

De gemeenteraad Heerenveen heeft inmiddels een bedrag vrijgemaakt om in 2018 een haalbaarheidsonderzoek te doen naar een aantal plannen voor het centrum van Heerenveen, waaronder het plan Feanetië. De discussie over de plannen voor het centrum organiseert de gemeente Heerenveen in de vorm van een aantal ronde tafel bijeenkomsten.

De Werkgroep Feanetië is verder nog betrokken bij onderzoek naar onder andere subsidiemogelijkheden door provincie, rijk en Europa. We zijn ervan overtuigd dat er vanuit deze overheden een flinke bijdrage zal komen onder het motto: een goed plan gaat door!

Ontmoet het team achter Feanetië

De Werkgroep Feanetië bestaat uit een aantal betrokken inwoners die Heerenveen een warm hart toedragen. Passie voor de watersport en gezond ondernemerschap mondde uit in het Plan Feanetië.

Medio 2017 is de Stichting Feanetië opgericht; deze stichting realiseert haar doelstelling in gezamenlijkheid met de Werkgroep Feanetië. De bestuurders van de Stichting Feanetië zijn alle lid van de Werkgroep Feanetië. Alle (bestuurs)leden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis.