Ontmoet het team achter Feanetië

De Werkgroep Feanetië bestaat uit een aantal betrokken inwoners die Heerenveen een warm hart toedragen. Passie voor de watersport en gezond ondernemerschap mondde uit in het Plan Feanetië.

Medio 2017 is de Stichting Feanetië opgericht; deze stichting realiseert haar doelstelling in gezamenlijkheid met de Werkgroep Feanetië. De bestuurders van de Stichting Feanetië zijn alle lid van de Werkgroep Feanetië. Alle (bestuurs)leden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis.