Zijn er veel werkzaamheden nodig voor Feanetië?

Vrijwel alle benodigde watergangen liggen er al. Een aantal ervan dateren uit het turfverleden van Heerenveen, ontstaan in 1551. Speciaal voor het vervoer van de turf werden toen de Schoterlandse Compagnonsvaart en de Heerensloot gegraven. Dit gebeurde in opdracht van de ‘heeren’ Van Dekema, Van Cuyck en Foeyts. Deze ‘heeren van ’t veen’ zorgden er voor dat de middenstand en handel zich concentreerde rond deze vaarwegen.

De turfwinning is verleden tijd, evenals een aantal fraaie historische bruggen. Een stukje van deze oorspronkelijke identiteit van Heerenveen keert terug met Feanetië: haventjes in het centrum zorgen weer voor bedrijvigheid, een mooie beweegbare brug komt in de plaats van de overkluizing in het centrum en ook andere dammen en duikers worden (deels) vervangen door beeldbepalende bruggen. Met Feanetië krijgt Heerenveen haar (G)oude(n) hart terug”.