Wordt vriend van Feanetië!

Vriend van Feanetië

Stichting Feanetië doet alles met één doel: zorgen dat de plannen van Feanetië worden uitgevoerd! We hebben de plannen voor Feanetië gemaakt, werken ze verder uit, brengen ze zo goed mogelijk bij iedereen onder de aandacht door middel van visualisaties en documenten. We proberen de besluitvorming te beïnvloeden bij de personen en instanties die “erover gaan” en die subsidies kunnen verstrekken.

Als leden van de werkgroep Feanetië zetten we ons volledig in zonder vergoeding. Maar wat we doen kost wel geld. Om nog beter door te kunnen gaan met onze inspanningen hebben we geld nodig.

Word Vriend van Feanetië en geef ons daarmee je morele steun! Een financiële bijdrage om ons werk in de voorbereiding mogelijk te blijven maken wordt ook zeer op prijs gesteld. Met je financiële steun kunnen wij meer doen!

Onze Vrienden van Feanetië zullen worden vermeld op onze website. Vrienden die een bijdrage geven van €100 of meer zullen als sponsor worden vermeld.

Dus: word nu Vriend van Feanetië!

Doneren