Info over ons

Onze naam: Stichting Feanetië
Kvk-nummer: 69044929
RSIN/fiscaal nummer: 857703821

Contactgegevens:

E-mail: info@feanetie.nl

Statutaire doelstelling Stichting Feanetië:

  • Het stimuleren van de economische en toeristisch-recreatieve ontwikkeling van Heerenveen en omgeving
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Bestuurssamenstelling:

  • Voorzitter: J. la Faille
  • Secretaris: J.H. Chang
  • Penningmeester: Kees Koppenaal
  • Lid: H. Schuurmans

Beloningsbeleid:
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding of vacatie voor hun werkzaamheden

Stichting Feanetië financieel overzicht 2018
Verslag activiteiten 2018
Beleidsplan 2019 stichting Feanetie