Het proces rond Feanetië tot nu toe

De Werkgroep Feanetië is inmiddels vanaf begin 2016 bezig met het Plan Feanetië. In ongeveer een jaar tijd heeft het plan de huidige vorm gekregen. De Werkgroep vindt het belangrijk een breed draagvlak te creëren voor het plan: door inwoners, ondernemers en instellingen bij het proces te betrekken, ontwikkelt Feanetië zich tot een steeds betere versie van het plan.

De Werkgroep heeft daartoe presentaties verzorgd bij de politieke partijen in de gemeente Heerenveen, de Commissie ROM van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders Heerenveen, provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, ondernemers en tal van instellingen en verenigingen. Daarnaast voert de Werkgroep overleg met It Fryske Gea, gemeente De Fryske Marren, Toeristische Alliantie Friesland en andere organisaties op het gebied van recreatie, cultuur en economie.

De Werkgroep ontvangt veel positieve reacties, maar ook opmerkingen voor verbeteringen en aanvullingen. Deze warme betrokkenheid en steun voor Feanetië zorgt ervoor dat het een plan wordt van en voor inwoners en ondernemers van de regio Heerenveen samen.

De gemeenteraad Heerenveen heeft inmiddels een bedrag vrijgemaakt om in 2018 een haalbaarheidsonderzoek te doen naar een aantal plannen voor het centrum van Heerenveen, waaronder het plan Feanetië. De discussie over de plannen voor het centrum organiseert de gemeente Heerenveen in de vorm van een aantal ronde tafel bijeenkomsten.

De Werkgroep Feanetië is verder nog betrokken bij onderzoek naar onder andere subsidiemogelijkheden door provincie, rijk en Europa. We zijn ervan overtuigd dat er vanuit deze overheden een flinke bijdrage zal komen onder het motto: een goed plan gaat door!