Feanetie onderdeel van de TAF Alliantie icoonprojecten

https://www.taf.frl/projecten/icoonprojecten/

STIMULEREN EN ACTIVEREN

De Toerisme Alliantie Friesland (TAF) stimuleert de Friese gastvrijheidsector en voorziet haar van ideeën en initiatieven rond belangrijke thema’s als gastvrijheid, bedrijfsvoering, scholing, innovatie en marketing.

De TAF opereert als denktank en bestaat uit vertegenwoordigers uit het Friese bedrijfsleven, het onderwijsveld, de brancheorganisaties als ook de marketingorganisaties en recreatieschap Marrekrite.

Het platform maakt energie los. Onderhoudt contact met de provincie. Draagt bij aan de beleidsvorming en de uitvoering van de provinciale icoonprojecten en zeven opgaven uit Beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028.

BELANGRIJKE DOELEN VAN DE TAF ZIJN:

  • Verhogen omzet Friese gastvrijheidsector;
  • Bijdragen aan professionalisering, innovatie en kwaliteitsverbetering sector;
  • Stimuleren banengroei en afstemming bedrijfsleven – onderwijs – overheid;
  • Fryslân opstoten tot de top 10 van NL-bestemmingen;
  • Vergroten bekendheid en waardering Fryslân als toeristische topbestemming.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *