TOERISME IN FRYSLÂN. HET PERSPECTIEF VAN DE INWONERS. Ik kan zo een

Het toerisme is in de afgelopen jaren in Fryslân toegenomen. De verwachting is dat dit nog verder toeneemt in de komende jaren. De groei van het toerisme biedt kansen, maar kan ook nadelige gevolgen hebben. Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) heeft via Panel Fryslân aan inwoners van Fryslân gevraagd wat zij vinden van het toerisme in Fryslân. En of er draagvlak is voor meer toerisme. De Friese bevolking staat open voor toerisme: men ziet de economische kansen, de kansen voor het overeind houden van voorzieningen en de reuring die het brengt. Toerisme zorgt voor leven in de brouwerij.

Door toerisme zijn er meer evenementen waarvan ook de inwoners kunnen profiteren. Bovendien kunnen bewoners door de komst van bezoekers van elders in contact komen met mensen die ze normaal gesproken niet zouden ontmoeten. Het probleem van ‘overtoerisme’ speelt hier niet of nauwelijks. Ook niet in de gebieden waar veel toeristen komen en de nadelige gevolgen op de loer liggen. In gebieden met veel toeristische bezoekers benoemen inwoners wel nadelige gevolgen zoals parkeerproblemen, overlast van geluid of zwerfafval en duurder levensonderhoud.

De nadelen lijken echter niet op te wegen tegen de voordelen. Vooral inwoners van gebieden waar nog niet veel toeristen komen, vinden dat er inspanningen gedaan moeten worden om meer toeristen naar Fryslân te trekken. De Friese bevolking ziet het liefst natuur- en/of cultuurtoeristen komen, bezoekers die de rust en ruimte respecteren. De opgave voor de komende tijd is om er voor te zorgen dat een toenemend aantal bezoekers niet ten koste gaat van de rust en ruimte in de provincie. Want dat is juist de kracht van Fryslân voor zowel de inwoners als de bezoekers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *