Fotogallerij “Stapt u mee aan boord van Feanetie?”

« van 2 »

Feanetie onderdeel van de TAF Alliantie icoonprojecten

https://www.taf.frl/projecten/icoonprojecten/

STIMULEREN EN ACTIVEREN

De Toerisme Alliantie Friesland (TAF) stimuleert de Friese gastvrijheidsector en voorziet haar van ideeën en initiatieven rond belangrijke thema’s als gastvrijheid, bedrijfsvoering, scholing, innovatie en marketing.

De TAF opereert als denktank en bestaat uit vertegenwoordigers uit het Friese bedrijfsleven, het onderwijsveld, de brancheorganisaties als ook de marketingorganisaties en recreatieschap Marrekrite.

Het platform maakt energie los. Onderhoudt contact met de provincie. Draagt bij aan de beleidsvorming en de uitvoering van de provinciale icoonprojecten en zeven opgaven uit Beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028.

BELANGRIJKE DOELEN VAN DE TAF ZIJN:

  • Verhogen omzet Friese gastvrijheidsector;
  • Bijdragen aan professionalisering, innovatie en kwaliteitsverbetering sector;
  • Stimuleren banengroei en afstemming bedrijfsleven – onderwijs – overheid;
  • Fryslân opstoten tot de top 10 van NL-bestemmingen;
  • Vergroten bekendheid en waardering Fryslân als toeristische topbestemming.

TOERISME IN FRYSLÂN. HET PERSPECTIEF VAN DE INWONERS. Ik kan zo een

Het toerisme is in de afgelopen jaren in Fryslân toegenomen. De verwachting is dat dit nog verder toeneemt in de komende jaren. De groei van het toerisme biedt kansen, maar kan ook nadelige gevolgen hebben. Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) heeft via Panel Fryslân aan inwoners van Fryslân gevraagd wat zij vinden van het toerisme in Fryslân. En of er draagvlak is voor meer toerisme. De Friese bevolking staat open voor toerisme: men ziet de economische kansen, de kansen voor het overeind houden van voorzieningen en de reuring die het brengt. Toerisme zorgt voor leven in de brouwerij.

Door toerisme zijn er meer evenementen waarvan ook de inwoners kunnen profiteren. Bovendien kunnen bewoners door de komst van bezoekers van elders in contact komen met mensen die ze normaal gesproken niet zouden ontmoeten. Het probleem van ‘overtoerisme’ speelt hier niet of nauwelijks. Ook niet in de gebieden waar veel toeristen komen en de nadelige gevolgen op de loer liggen. In gebieden met veel toeristische bezoekers benoemen inwoners wel nadelige gevolgen zoals parkeerproblemen, overlast van geluid of zwerfafval en duurder levensonderhoud.

De nadelen lijken echter niet op te wegen tegen de voordelen. Vooral inwoners van gebieden waar nog niet veel toeristen komen, vinden dat er inspanningen gedaan moeten worden om meer toeristen naar Fryslân te trekken. De Friese bevolking ziet het liefst natuur- en/of cultuurtoeristen komen, bezoekers die de rust en ruimte respecteren. De opgave voor de komende tijd is om er voor te zorgen dat een toenemend aantal bezoekers niet ten koste gaat van de rust en ruimte in de provincie. Want dat is juist de kracht van Fryslân voor zowel de inwoners als de bezoekers.

Plannen voor een Watersportstad Heerenveen

Sportstad Heerenveen heeft al een groot aanbod van sporten. Van turnen tot inline-skaten tot een ‘urban sportpark’. Maar nu wil Sportstad ook watersporten faciliteren. Volgens Sportstad zou er met de aanpassingen van de A32, en het initiatief Feanetië een ideale combinatie mogelijk zijn om dit plan te realiseren.

Sportstad Heerenveen wil in het nieuwe watersportgebied onder andere ruimte maken voor kanoën, standup paddleboarding, open water zwemmen en survival. Zo zou het dan uiteindelijk mogelijk worden om al suppend (staand peddelend op een surfplank) van Sportstad naar het centrum van Heerenveen te komen.

Mogelijkheden

De gemeente Heerenveen werkt aan het verbeteren van de fileproblemen op de A32. Dit zou moeten door middel van turborotondes bij de Stadionweg en de Cissy van Marxveldtlaan. De gemeente verwacht dat dit werk in 2021 klaar zal zijn. Door het werk komt een gedeelte van de Stadionweg te vervallen. Het gebied dat daarmee vrijkomt, zou ideaal zijn voor watersporten. Daarnaast kan er met het initiatief ‘Feanetië’ een directe verbinding worden gemaakt met het centrum van Heerenveen en met Oranjewoud.

Werk te doen

De komende maanden gaat Sportstad Heerenveen in gesprek met verschillende sportaanbieders om de plannen voor de watersportactiviteiten verder uit te werken. Het idee is om dan in het voorjaar van 2019 te beginnen met kanoën en suppen.

Feanetië gaat 3D – Varen door het centrum van Heerenveen

Het plan om het centrum van Heerenveen (weer) bevaarbaar te maken wordt steeds concreter en tastbaar. De werkgroep Feanetië heeft een bijdrage van 10.000 euro gekregen uit het Stimuleringsfonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Hiermee krijgt het plan een flinke impuls.

De werkgroep Feanetië wil met karakteristieke bruggen, toeristische passantenhaven(s), verlaagde kades en twee rondvaarroutes het centrum van Heerenveen meer aantrekkingskracht geven. Meer gezelligheid, meer mensen (inwoners en toeristen) en meer watersport moeten de economie en de uitstraling van Heerenveen versterken.

3D-visualisatie
Kees Koppenaal, lid van de werkgroep: ‘Wij zijn erg blij met de bijdrage van de Rabobank. De realisatie komt hiermee echt verder. Nu kunnen we een 3D-visualisatie maken, waarmee we het plan op een professionele manier kunnen presenteren. Dat is essentieel voor ons om te communiceren met alle betrokkenen en geïnteresseerden, zodat iedereen goed kan zien welke kansen Feanetië biedt voor de toerist, de ondernemers en voor de inwoners in de regio van ’t Gouden Plak Heerenveen’. Het eerste deel van deze visualisatie is vandaag te zien op de nieuwe website van Feanetië: www.feanetie.nl.

Over het Stimuleringsfonds
Het Stimuleringsfonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland heeft als doel om de leefbaarheid in de regio te stimuleren. Met de gelden uit het fonds worden regionale initiatieven met een duidelijk duurzaam of innovatief karakter ondersteund.